Znojmo, 25.1.2023

Nemocnice Znojmo byla zařazena dle kategorizace Ministerstva zdravotnictví mezi zdrav. zařízení, které provozuje urgentní příjem II. typu. Toto zařazení pro naše zdravotnické zařízení znamená kromě zřízení kapacitně a kvalitativně dostatečného urgentního příjmu s adekvátním vybavením, také zajištění provozu heliportu v režimu 7/24 (7dní v týdnu 24 hodin denně) pro příjem urgentních pacientů Leteckou záchrannou službou. Naše nemocnice dosud provozuje pouze přistávací plochu, která nemá potřebné bezpečnostní prvky.

V této souvislosti byl zpracován projekt technického řešení heliportu, který navazuje na připravenou kompletní rekonstrukci Urgentního příjmu. NZ získala územní rozhodnutí od Stavebního úřadu města Znojmo pro  tento projekt. Tento byl také již odsouhlasen specializovaným Úřadem pro civilní letectví a získali jsme pro něj právoplatné stavební povolení. V souvislosti s touto letištní stavbou jsme však jako investor dle schváleného projektu bohužel nuceni přistoupit k nezbytnému kácení dřevin a porostů, které zasahují do budoucího příletového a odletového koridoru vrtulníku a také dotčených bezpečnostních zón. Toto je důvod, proč v nejbližších dnech naše nemocniční zahrada dozná viditelných změn, především v kácení stávajících dřevin.

Vedení nemocnice vnímá naši zahradu jako velký benefit pro potřebnou rekonvalescenci a oddech nejen našich pacientů a jejich příbuzných, ale také personálu. Proto je naší snahou ji nadále zvelebovat a přizpůsobovat i těmto potřebám. Již v minulosti jsme informovali o připraveném projektu kompletní revitalizace zahrady z důvodu dlouhodobě podceňované dendrologické péče. S revitalizací jsme již začali v roce 2021 výsadbou téměř 40 stromů před Urgentním příjmem a objektem G. Do tohoto projektu revitalizace byla taktéž zahrnuta náhradní výsadba 37 stromů za vynucené kácení v souvislosti s výstavbou heliportu, která bude postupně následovat. Snahou vedení bude ať již přímo na zahradě nebo v bezprostřední blízkosti hlavního vstupu vybudovat a zřídit další odpočinkové či rehabilitační prvky s dostatkem zeleně.