S ohledem na nárůst respiračních onemocnění v celém Jihomoravském kraji přistupuje Nemocnice Znojmo od 12.10.2022 k omezení návštěv u hospitalizovaných pacientů.
Pacienty bude možné navštívit ve středu a v neděli od 14:30-16:30.
Návštěvy žádáme, pokud mají příznaky jakéhokoliv onemocnění, aby návštěvu nemocného odložily. Jakékoliv infekční onemocnění může zdravotní stav pacientů velmi zkomplikovat.

Omezením návštěv není dotčeno právo dítěte/pacienta na přítomnost zákonného zástupce/opatrovníka, při splnění hygienicko-protiepidemických podmínek pracoviště a pokud tím není narušeno poskytování zdravotních služeb. Stejně tak jsou nadále samozřejmé návštěvy pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění, vždy po dohodě s ošetřujícím lékařem.

Všechny příchozí žádáme o používání respirátoru FFP2 k ochraně nejen hospitalizovaných pacientů, ale také našeho personálu.