Urologické oddělení

Urologické oddělení Nemocnice Znojmo je akreditované pracoviště, které poskytuje komplexní péči pro pacienty s urologickými potížemi. Jedná se zejména o onemocnění ledvin, močových cest, prostaty, mužských pohlavních orgánů a retroperitonea. Péči o pacienty zajišťuje 6 kmenových a 1 externí lékař a kolektiv sester s pomocným personálem.


Oddělení je tvořeno lůžkovou a ambulantní částí. Standardní lůžkové oddělení má kapacitu 15 lůžek, která jsou součástí lůžkového fondu chirurgických oborů LOCHO II.


Ambulantní část tvoří 2 ambulance včetně specializovaných poraden (poradna pro nemocné trpící tvorbou močových kamenů, poradna pro nemocné s urologickými nádory a urodynamická poradna zaměřená na poruchy udržení moči a vyprazdňování močového měchýře). K diagnostice jsou využívány 2 druhy vyšetření – neinvazivní vyšetření, tedy zobrazovací metody urogenitálního ústrojí, funkční vyšetření, laboratorní testy, dále invazivní vyšetření (cystoskopie, ureteroskopie, urodynamické vyšetření, punkční biopsie).


Dle stavu pacienta a po zhodnocení výsledků vyšetření je zvolen způsob léčby, který je v zásadě dvojí:
1) konzervativní léčba (sledování, aplikace léků)
2) operační léčba, která je prováděna na moderně vybavených operačních sálech. Léčba zahrnuje klasické otevřené operace včetně radikálních operací pro nádorová onemocnění, laparoskopické operace a endoskopické operace, mimotělní drcení močových kamenů rázovou vlnou.