• 5. patro Nové nemocnice (viz plánek)
  • 515 215 350
  • Vrchní sestra

    PhDr. Monika Zakopčanová

    515 215 352