Biometrie – vyšetření před operací šedého zákalu, které slouží k výpočtu dioptrické síly čočky
OCT (spektrální optická koherentní tomografie) – vyšetření struktur sítnice a optického nervu (slouží k přesnému sledování změn na zrakovém nervu i sítnici, zvláště u zeleného zákalu /glaukomu/ a věkem podmíněných makulárních degenerací a umožňuje jejich sledování v čase)
Pachymetrie – ultrazvukové měření tloušťky rohovky
Perimetrie – vyšetření zorného pole
IVT injekce (intravitreální = injekce léčebného prostředku do sklivcové dutiny oka) – příprava pacienta před aplikací

 • 2. patro Nové nemocnice – ambulantní část (viz plánek)
 • 515 215 345 - sestra; 515 215 323 - lékař
 • Lékaři ambulance

  MUDr. Pavel Turek
  MUDr. Bystrík Pešl
  MUDr. Šarlota Cuhrová

 • Sestry ambulance

  Bc. Ivana Hegerová
  Bc. Michaela Pastyříková
  Jana Davidová, DiS.
  Markéta Málková
  Libuše Stupňánková

Pondělí
08:00 – 10:00
OCT, Pachymetrie
08:30 – 12:00
Perimetrie
13:30 – 15:30
Biometrie

Úterý

08:00 – 12:00
OCT, Pachymetrie
07:30 – 11:00
Perimetrie
13:30 – 15:30
Biometrie

Středa

07:30 – 09:30
Perimetrie
09.30 – 12:00
Biometrie
13:30 – 15:30
Perimetrie

Čtvrtek

07:00 – 15:30
IVT injekce

Pátek

07:00 – 15:30
Biometrie

Biometrie, OCT, Pachymetrie, Perimetrie – objednáváme na očním oddělení – 515 215 340, 345,  342 (v pracovní době 07:00-12:00, 13:00 – 15:30).