Biometrie – vyšetření před operací šedého zákalu, které slouží k výpočtu dioptrické síly čočky
OCT (spektrální optická koherentní tomografie) – vyšetření struktur sítnice a optického nervu (slouží k přesnému sledování změn na zrakovém nervu i sítnici, zvláště u zeleného zákalu /glaukomu/ a věkem podmíněných makulárních degenerací a umožňuje jejich sledování v čase)
Pachymetrie – ultrazvukové měření tloušťky rohovky
Perimetrie – vyšetření zorného pole
IVT injekce (intravitreální = injekce léčebného prostředku do sklivcové dutiny oka) – příprava pacienta před aplikací

 • 2. patro Nové nemocnice – ambulantní část (viz plánek)
 • 515 215 345 - sestra; 515 215 323 - lékař
 • Lékaři ambulance

  MUDr. Pavel Turek
  MUDr. Bystrík Pešl
  MUDr. Šarlota Cuhrová
  MUDr. Lenka Nečasová

 • Sestry ambulance

  Bc. Ivana Hegerová
  Bc. Michaela Pastyříková
  Jana Davidová, DiS.
  Markéta Málková
  Libuše Stupňánková

Pondělí
8.00 – 10.00
(OCT, Pachymetrie)
9:00 – 12:00
(Perimetrie)
13:30 – 15:30
(Biometrie)

Úterý

8.00 – 12.00
(OCT, Pachymetrie)
9.00 – 12.00
(Perimetrie)
13.30 – 15.30
(Biometrie)

Středa

8.00 – 10.00
(OCT, Pachymetrie)
9.00 – 12.00
(Perimetrie)
13.30 – 15.30
(OCT, Pachymetrie)

Čtvrtek

9.00 – 12.00
(IVT injekce)
13.00 – 15.30
(IVT injekce)

Pátek

07:00 – 15:30
(Biometrie)

Biometrie, OCT, Pachymetrie, Perimetrie – objednáváme na očním oddělení – 515 215 340, 345,  342 (v pracovní době 07:00-12:00, 13:00 – 15:30).