Lůžkové oddělení vnitřních oborů III

  • 9. patro Nové nemocnice (viz plánek)