Neurologické oddělení

Neurologie je zaměřena na léčbu závažných onemocnění mozku, míchy, periferních nervů a pohybového aparátu. Oddělení zajišťuje i náročnou předoperační přípravu k neurochirurgickým operacím, které se provádí na neurochirurgických klinikách v Brně. Mezi nejčastější onemocnění patří cévní mozkové příhody, zánětlivá a nádorová onemocnění CNS, záchvatová onemocnění, roztroušená skleróza, autoimunitní a degenerativní onemocnění CNS, bolesti hlavy.
Oddělení je zařazeno v síti Iktových center České republiky, statut iktového centra má do roku 2020.


Zdravotní péče je poskytována na 15 standardních lůžkách. Samozřejmostí je konziliární služba pro všechna ostatní oddělení nemocnice. Oddělení poskytuje ambulantní péči ve dvou ambulancích pro dospělé a jedné pro děti a dorost, dále provádí specializované vyšetření mozku – EEG, elektrodiagnostiku periferního a nervového systému – EMG, sonograflcké vyšetření magistrálních cév a mozkových tepen. Na oddělení pracuje celkem 8 lékařů, z toho jeden lékař se specializací v oboru dětské neurologie