Neurologické oddělení

Neurologie je zaměřena na léčbu závažných onemocnění mozku, míchy, periferních nervů a pohybového aparátu. Oddělení zajišťuje i náročnou předoperační přípravu k neurochirurgickým operacím, které se provádí na neurochirurgických klinikách v Brně. Mezi nejčastější onemocnění patří cévní mozkové příhody, zánětlivá a nádorová onemocnění CNS, záchvatová onemocnění, roztroušená skleróza, autoimunitní a degenerativní onemocnění CNS, bolesti hlavy.
Oddělení je zařazeno v síti Iktových center České republiky, statut centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem má Nemocnice Znojmo do 31.12.2025.


Zdravotní péče je poskytována na 15 standardních lůžkách. Samozřejmostí je konziliární služba pro všechna ostatní oddělení nemocnice. Oddělení poskytuje ambulantní péči toho času v jedné ambulanci pro dospělé, druhá ambulance je do odvolání uzavřena. Poskytuje také péči v ambulanci pro děti a dorost, dále provádí specializované vyšetření mozku – EEG, elektrodiagnostiku periferního a nervového systému – EMG, sonograflcké vyšetření magistrálních cév a mozkových tepen. Na oddělení pracuje celkem 9 lékařů, z toho jeden lékař se specializací v oboru dětské neurologie