Lůžkové oddělení chirurgických oborů I

  • 5. patro Nové nemocnice (viz plánek)