Lůžkové oddělení chirurgických oborů I

  • 5. patro Nové nemocnice (viz plánek)
  • Tichá linka - on-line komunikace s neslyšícími, ohluchlými a nedoslýchavými

    Více zde: TICHÁ LINKA