V souladu s § 89 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, lze v lékárně odevzdat prošlá nebo nespotřebovaná léčiva k likvidaci.