Znojmo, 22.1.2024

Spalovna nebezpečných opadů v Nemocnici Znojmo je připravena na modernizaci. Ročně zlikviduje přes 700 tun nebezpečného odpadu nejen pro znojemskou nemocnici, ale další organizace zřizované Jihomoravským krajem, odkud se odpad sváží.

Spalovna nebezpečného odpadu v Nemocnici Znojmo funguje od roku 1995. Ročně se zde zlikviduje průměrně 750 tun nebezpečného odpadu, maximální  kapacita je 780 tun. Spalovna je tedy jak na hranici své kapacity, tak i na hranici životnosti. Její modernizací by měla být navýšena kapacita o 80 % a především modernizována technologie spalování s důrazem na životní prostředí.

„V minulém roce byla po velkém, téměř dvouletém úsilí, dokončena studie modernizace spalovny, kterou jsme se souhlasem zřizovatele v září minulého roku předložili k posouzení Ministerstvu životního prostředí ČR. V prosinci jsme obdrželi kladné stanovisko k našemu záměru modernizace, což považuji za velký úspěch vzhledem k tomu, že modernizace spalovny je strategickou investicí pro celý Jihomoravský kraj,“ uvedl Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo. Ve spalovně  likvidujeme nebezpečný odpad nejen náš, ale svážíme a likviduje také odpad z dalších zdravotnických  zařízení  a zařízení poskytující sociální služby zřizované krajem. Modernizace předpokládá s navýšením kapacity na 1400 tun ročně. Na základě schválené studie je možné připravit projektovou dokumentaci. Jen díky ní se může následně nemocnice ucházet o případné dotační finanční zdroje. Předpokládané investiční náklady celé modernizace přesahují 100 mil. Kč.

Spalovna znojemské nemocnice mimo jiné také likviduje např. nevyužitá léčiva vrácená do nemocniční lékárny. Jenom od veřejnosti bylo v nemocniční lékárně v loňském roce vybráno 656 kg nepoužitelných léčiv a zlikvidováno ve spalovně, což je historicky zatím nejvíce od roku 2011. „Je nezbytné, aby veřejnost věděla, že stará prošlá léčiva nebo léčiva, které se v domácnosti nevyužívají, nepatří do koše, ale je nutné je správně zlikvidovat. Jiný způsob likvidace, než vrácení do lékárny je nebezpečné,“ zakončil Martin Pavlík.

   

Foto: spalovna nebezpečných opadů ve znojemské nemocnici

Foto: pravidelná údržba spalovací komory