10.listopadu, Znojmo

Nemocnice Znojmo dnes slaví 50. výročí. Samotná historie sahá až do roku 1363, nicméně 10. listopadu 1973 byla slavnostně otevřena tzv. Nová nemocnice, která se stala dominantou města, má plány do budoucna.

Nemocnice Znojmo má dlouhodobou historii, která sahá až do roku 1363, kdy ve Znojmě fungoval lazaret. Následně prošla vypálením Švédy, novou výstavbou, změnou na Nemocnici královského města. V roce 1908 byla dokončena výstavba tzv. staré nemocnice, kde v současné době funguje Oddělení dlouhodobě nemocných.

První zmínky o výstavbě tzv. nové nemocnice historikové uvádějí v roce 1946. Následující rok bylo započato s projektováním. Následovalo deset let, kdy byla výstavba z plánu vyřazena, opětovně zařazena a opět vyřazena. V roce 1957 bylo definitivně rozhodnuto o umístění nemocnice o kapacitě 550 lůžek u Lesíka (současná poloha nemocnice). V následujících letech bylo plánování opět pozastaveno. Až v roce 1964 po rozsáhlé kontroly odborníků tehdejšího Krajského ústavu národního zdraví byla stará nemocnice prohlášena za zastaralou a nedostatečnou. Výstavba byla schválena na rok 1965 s dokončením v roce 1969.

Samotná stavba a slavnostní otevření však proběhlo až 10. listopadu 1973, a to za účasti tehdejšího předsedy vlády Josefa Korčára a ministra zdravotnictví Jaroslava Prokopce. Součástí slavnostního střižení pásky byl také manifest pracujících lidí, kterých mělo být deset tisíc. Nemocnici Znojmo byl udělen oficiální čestný název – Nemocnice Československo-sovětského přátelství. Samotný provoz nemocnice zahájila až v roce 1974 a plného provozu dosáhla o rok později. Výstavba si vyžádala 117 mil korun. Nemocnice měla 520 lůžek. Původní počet 5 lůžek připadající na 1000 obyvatel Znojemska se otevření nové nemocnice zvýšil na 9,4.

      

  

Za posledních pár let se povedlo připravit řadu projektů, které nemocnici chyběly proto, aby se mohla ucházet o různé dotační projekty, např. projekt nového urgentního příjmu, který je v této chvíli dle původního projektu z 60. let dvacátého století. „Toto umístění, ani uspořádání neodpovídá kapacitě pacientů, kteří urgenční příjem navštěvují ani medicínským či ošetřovatelským standardům,“ uvedl Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo. Dalšími projekty, které je možné spolufinancovat z dotačních titulů je umístění detašovaného pracoviště Oddělení dlouhodobě nemocných ze staré nemocnice do stávajícího areálu či projekt úpravy a revitalizace veřejného prostranství před nemocnicí. Nejvíce potřebnou investicí je kompletní rekonstrukce lůžkových oddělení, a to jak s ohledem na nevyhovující elektroinstalační a kanalizační rozvody, které jsou původní z roku 1973 bez jakékoliv obnovy. Rekonstrukce by současně měla zahrnovat úpravu nemocničních pokojů tak, aby každý pokoj měl již svoje sociální zařízení. Nemocnice v letošním roce kompletně obměnila nemocniční lůžka z dotačního projektu REACT-EU. Z tohoto projektu bylo navíc pořízeno 153 nejmodernějších přístrojů a 148 zdravotnických pomůcek a sad instrumentárií.

„Nemocnici bych rád popřál, aby o ni někdo stále pečoval tak, jak se u nás snažíme pečovat o pacienty, a byla jeho prioritou. Byl bych rád, kdyby za dalších padesát let znojemská nemocnice byla nemocnicí 22. století, a to jak prostorovým uspořádáním, tak přístrojovým vybavením. Moc bych jí přál, aby nikdy neměla nouzi o personál,“ uvedl na závěr ředitel největšího krajského zdravotnického zařízení Martin Pavlík.