Znojmo, 14. 04. 2021

Dárci krevní plazmy obdrží v Nemocnici Znojmo od čtvrtka 15. 4. 2021 částku 700 Kč za odběr krevní plazmy. Cílem zvýšení finanční odměny je rozšíření dárcovské základny Hematologicko-transfuzního oddělení, které je nedílnou součástí Nemocnice Znojmo a odebraná krev a plazma tak slouží primárně pro potřeby jejím pacientům.

 Krevní plazma slouží pro přenos cukrů, tuků, hormonů, produktů metabolismu, látek podílejících se na udržení správné krevní srážlivosti, obranyschopnosti organizmu, udržení rovnováhy vnitřního prostředí, udržení krevního objemu. Projevy nerovnováhy ve složení krevní plazmy v důsledku různých nemocí se projeví otoky, krvácením, tvorbou sraženin, infekcemi. Jednou z léčebných metod je tedy podávání plazmy nebo léků z ní vyrobených danému ( potřebnému pacientovi chybí. Pacient dostane buď přímo krevní plazmu získanou od zdravého dárce nebo konkrétní lék – krevní derivát, vyrobený z darované plazmy.

„Krevní plazmu získáme jednak jako složku při zpracování odběru plné krve, jednak při tzv. aferetickém odběru – plazmaferéze, při kterém se dárci odebere pouze plazma a ostatní součástí krve se vrací zpátky do krevního oběhu spolu s fyziologickým roztokem, který doplní odebraný objem.  Získaná plazma z odběrů plné krve je dále využita buď pro přímé podání pacientovi, nebo se z ní vyrábí různé životně důležité léky –  tzv. krevní deriváty,“ vysvětluje MUDr. Jan Simonides, primář Hematologicko-tranfuzního oddělení Nemocnice Znojmo důležitost a jedinečnost krevní plazmy.

Krevní plazma se podává pacientům s velkým krvácením např. u velkých operací (umělý kloub, operace nádorů, zlomenin), krvácení po porodu, ale je nutná i pro pacienty v rámci tzv. předoperační přípravy u stavů, kde je porušené srážení krve z nejrůznějších důvodů. U většiny pacientů dojde po aplikaci plazmy k úpravě krevního srážení pro danou situaci.

„Krevní deriváty – např. imunoglobuliny ( koncentrované protilátky) , jsou aplikované pacientům s vrozenou čí získanou poruchou imunity ( obranyschopnosti)  a v důsledku toho trpící na opakované těžké infekce. Máme pacienty, kteří k nám docházejí na podání pravidelně 1x měsíčně. Jsou stavy, kdy musí být tyto léky podávané několik dní za sebou. Je to léčba finančně velice nákladná,“ doplnil Jan Simonides. Pacienti po operacích s velkou ztrátou krve, šokovým stavem, po těžkých popáleninách dostávají krevní derivát  – albumin. Pacienti, kteří užívají lék na ředění krve – např. Warfarin, musí v případě akutní operace dostat krevní derivát, který obsahuje koagulační faktory k úpravě srážení krve. Pro pacienty trpící vrozené krvácivou chorobou (hemofilie, vonWillebrandova choroba a jiné) je rovněž k dispozici krevní derivát, který obsahuje koagulační faktory, které se jim netvoří. Tito pacienti vyžadují léčbu doživotně.

„ Naše nemocnice ročně ošetří 284 tisíc ambulantních pacientů, provede k 7 tisícům velkých operací a přitom ročně je zde provedeno na 1400 odběrů aferetické plazmy pro léčbu pacientů převážně ze Znojemska. U nás je dárce plazmy dárcem pro pacienta, kterého známe a nejedenkrát se stalo, že jsme předávali osobní poděkování dárcům přímo od pacientů, kterým jejich plazma pomohla. Všech dárců krve a plazmy si velice vážíme. Byť jsme si vědomi, že u nejednoho z nich je finanční motivace tou podružnou, nabízíme maximum možného s cílem rozšířit jejich řady. Proto vyzýváme „Darujme krev Znojemsko“ a pomozte zachraňovat zdraví a životy“, informoval Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo.