14.7.2023

Podpisem smlouvy v rakouském Gmündu přistoupila Nemocnice Znojmo jako jeden z partnerů k projektu Interreg Rakousko – Česko 2021-2027. Nemocnice se bude podílet na vybudování přeshraničního vzdělávacího centra v oblasti endometriózy, rozvoji přeshraniční paliativní péče a přeshraniční spolupráci nemocnic v intervenční kardiologii.

V minulých dnech byla podepsána smlouva na spolupráci v programu Interreg – Rakousko – Česko –  2021-2027. Na spolupráci se bude společně s Jihomoravským krajem a Krajem Vysočina podílet Nemocnice Znojmo. Smlouvu v rakouském Gmündu podepsal ředitel Martin Pavlík, který se účastnil pracovního setkání v rámci výměny zkušeností za účasti delegace senátorů České republiky společně s Radkem Chvátalem, primářem Gynekologicko-porodnického oddělení a vedoucího centra pro léčbu endometriózy Nemocnice Znojmo. „To, že vedle krajů byla do projektu Interreg rakouských kolegů přibrána také naše nemocnice považuji za velký úspěch v oblasti přeshraniční spolupráce, kterou s Dolnorakouskou zemskou zdravotní agenturou v posledních letech intenzivně rozvíjíme a je velmi kladně hodnocena,“ uvedl Martin Pavlík, ředitel znojemské nemocnice.

Hlavní odpovědnost za nový projekt ponese Dolnorakouská zemská zdravotní agentura (dále Iniciativa Healthacross). Projekt je zaměřen na vybudování sítě přeshraniční zdravotní péče a spolupráci v různých oblastech, jako jsou paliativní péče, kardiologie a také přeshraniční vzdělávání a školení. Doba trvání projektu: 01.10.2023 – 30.09.2026

Program Interreg Rakousko – Česko 2021-2027 byl Evropskou komisí schválen dne 16. 6. 2022. Navazuje na program Interreg V-A Rakousko – Česká republika pro období 2014-2020 a pokračuje v podpoře projektů přeshraniční spolupráce. Díky přeshraniční kooperaci v rámci projektu INTERREG se ve spolupráci s Nemocnicí Znojmo podařilo etablovat Zemskou kliniku Melk jako centrum pro léčbu endometriózy. Centrum pro léčbu endometriózy Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Znojmo drží statut prvního klinického pracoviště ve východní Evropě mimo německy mluvící země a převážně německy mluvící regiony Itálie a Švýcarska, které obdrželo certifikát centra pro komplexní léčbu endometriózy. Hlavní odpovědnost za vybudování přeshraničního vzdělávacího centra ponese Iniciativa Healthacross. Na spolupráci se bude podílet Nemocnice Znojmo, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina. Strategickým partnerem je Jihočeský kraj. Koncepce vzdělávacího centra je založena na  prověření možností spolupráce mezi Zemskou klinikou Melk a Nemocnicí Znojmo na vypracování vzdělávacích kurikulí, školní aplikace na webové bázi a uznávání bodů vzdělávání Dolnorakouské lékařské komory vč. živých přenosů přímo z operačních sálů.

Hlavní odpovědnost za pracovní balíček Přeshraniční paliativní péče ponese Kraj Vysočina, na spolupráci se budou podílet všichni ostatní partneři. „S ohledem na zřízení v loňském roce Paliativního týmu a zavedení paliativní péče do praxe v naší nemocnici můžeme výměnou zkušeností přispět ke vzdělávání v oblasti paliativní medicíny a péče,“ uvedl Martin Pavlík. Dalším pracovním balíčkem je  Přeshraniční spolupráce nemocnic – Invazivní kardiologie, kde hlavní odpovědnost ponese Nemocnice Znojmo. Na spolupráci se bude podílet ostatní partneři. Hlavním úkolem u této spolupráce bude na úvod zmapování poskytování péče v přilehlých regionech a její následná optimalizace. Invazivní kardiologie zahrnuje všechna vyšetření a léčebná opatření prováděná v katetrizační laboratoři. „Naším cílem je v rámci přeshraniční spolupráce vybudování centra invazivní kardiologie v Nemocnici Znojmo, protože se nejbližší centrum invazivní kardiologie nachází v 60 minut vzdálené nemocnici v Brně,“ uzavřel Martin Pavlík. V tématu „Invazivní kardiologie“ hraje stěžejní roli faktor času.