Znojmo, 13. 07. 2020

Letní měsíce vynikají řadou aktivit, ale také úrazů, které jsou častější než obvykle a hlavně specifické. Ve znojemské nemocnici v tuto chvíli leží tři pacienti, kteří se z těžkých úrazů zotavují, a to dva chlapci po úraze na trampolíně a mladý muž po pádu z kola.

„V prázdninovém období v našem regionu úrazů určitě významně přibývá, a to i závažných dětských. Nejčastější jsou poranění z trampolíny, z houpaček či jiných „atrakcí“ dětských hřišť a pády z kola,“ sdělil profesor Radek Hart, primář Ortopedicko-traumatologického oddělení Nemocnice Znojmo.K úrazům, které se stávají běžně právě na trampolínách patří zlomeniny obou kostí předloktí, zlomeniny pažních a stehenních kostí, otřesy mozku, vyvrknutí kotníku, tržné rány i spáleniny.

Statisticky se úrazy na trampolíně řadí na první místo mezi těmi zraněními, která si děti způsobí při hraní. Sedmiletý Matěj skákal na trampolíně, kterou měl teprve deset dnů. Přiskákání si způsobil vykloubení kolena. Došlo k přetržení tří ze čtyř hlavních vazů kolena. Poranění je to v dětském věku extrémně vzácné (0,01 % ze všech úrazů pohybového aparátu) a může končit amputací končetiny. „Odtržený vaz uvnitř kloubu jsme fixovali na původní místo, chlapec se po operaci cítí dobře a jeho stav je stabilizovaný, zítra se bude učit chůzi o berlích,“ přiblížil profesor Hart. Dle Centra prevence úrazů a násilí se dvě třetiny úrazů stanou na trampolíně, když je na ní současně více než jedno dítě. Zvláště zranitelné jsou děti pod šest let, protože mají nižší váhu a tím mají větší riziko úrazu. „Je třeba pamatovat na to, že trampolína není hlídací koutek a děti na ní musí být pod dozorem dospělé osoby,“ upozornila Petra Veselá, tisková mluvčí Nemocnice Znojmo. Stejně byl včera večer operován desetiletý Šimon. Ten si při pádu na trampolíně způsobil úplné uražení dolního konce pažní kosti. Chlapec byl ještě týž večer operován. Byl mu zcela obnoven tvar pažní kosti fixací dráty.

Dalším z pacientů, který se nyní zotavuje ve znojemské nemocnice je sedmatřicetiletý Jan, který si v Krkonoších při pádu z kola vykloubil klíční kost od kosti hrudní, a to nešťastně -směrem nahoru a dozadu. „Toto poranění je vzácné a pro pacienta nebezpečné. Může způsobovat útlak dechových či polykacích cest nebo útlak hlavních cév u srdce,“ vysvětlil Hart. Pacient měl při přijetí právě polykací potíže. Byly mu odebrány vazivové pruhy ze stehna a byla jimi přifixována klíční kost k prvnímu žebru. „Operační výkon je velmi rizikový pro blízkost velkých cév jdoucích od srdce těsně za prvním žebrem,“ zdůraznil Hart. Důležité je, že cyklista měl na hlavě helmu, která se při pádu rozpůlila. V případě, že by helmu neměl, mohla být zranění fatální. „Často vidíme cyklisty, bruslaře bez helmy, což je nepochopitelné. Je lepší mít špatnou helmu než žádnou. Používání helmy je projevem zodpovědnosti k vlastnímu zdraví“ zdůraznila na závěr Veselá.

Ročně je ve znojemské nemocnici operováno kolem 800 úrazů pohybového aparátu. Nejvíce v letních měsících, které jsou spojeny s fyzickou aktivitou, převážně na dovolené.

Petra Veselá
Tisková mluvčí
Nemocnice Znojmo, p.o.