Urgentní příjem

Urgentní příjem nemocnice poskytuje v nepřetržitém provozu neodkladnou péči v základních oborech – v pracovní době ve spolupráci s ambulancemi jednotlivých oddělení. Dále zajišťuje urgentní příjem pacientů přivezených zdravotnickou záchrannou službou – poskytuje tak možnost plynulého přechodu z přednemocniční do nemocniční neodkladné péče. 24 hodin denně je zde dostupná péče ve všech základních odbornostech. Mimo ordinační hodiny praktických lékařů zajišťuje centrální příjem též komplexní lékařskou pohotovostní službu.


Zdravotní péče je v několika ambulancích poskytována lékaři jednotlivých odborností podle povahy onemocnění ve spolupráci s týmem zkušených sester a zdravotnických záchranářů centrálního příjmu. V případě potřeby je pacient během jedné návštěvy vyšetřen a ošetřen specialisty z více oborů ve vzájemné spolupráci, blízkost radiodiagnostického oddělení a laboratoří umožňuje pacientům absolvovat komplexní vyšetření bez nutnosti jejich převážení. Po vyšetření na centrálním příjmu je pacient podle závažnosti zdravotního stavu bud’ přijat k hospitalizaci na příslušném oddělení, nebo propuštěn do domácího ošetření a následně předán do péče praktického nebo odborného lékaře.


Urgentní příjem dále zajišťuje příjem neakutních pacientů objednaných k plánované hospitalizaci. Součástí oddělení je i denní stacionář k podávání infuzní léčby podle ordinací lékařů z odborných ambulancí Nemocnice Znojmo i externích specialistů a praktických lékařů.