Oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí

Oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí se komplexně zabývá problematikou chorob dýchacího ústrojí a mezihrudí a tuberkulózy všech forem a lokalizací. Lůžková část oddělení disponuje 12 lůžky flexibilního typu. Během hospitalizace je prováděna léčba akutních onemocnění dýchacího ústrojí a dále diagnostika plicních onemocnění, které je nutno řešit za hospitalizace.


Ambulantní složku oddělení tvoří:
Všeobecná plicní ambulance, která se zabývá komplexní problematikou oboru pneumologie a tuberkulozy.
Endoskopické pracoviště (bronchoskopie).
Specializovaná plicní ambulance pro alergologii a klinickou imunologii.
Laboratoř funkční diagnostiky plicní.
Kalmetizační pracoviště.
Centrum pro léčbu závislosti na tabáku.


V roce 2011 získalo oddělení statut Centra pro diagnostiku a léčbu intersticiálních plicních procesů. Plicní lékařství jako multidisciplinární obor spolupracuje v rámci nemocnice s mnoha dalšími odděleními (především radiodiagnostickým, ORKO, chirurgickým, interním a odděleními intenzivní péče včetně ARO). Chirurgická problematika oboru je řešena ve spolupráci s thorakochirurgickým oddělením I. chirurgické kliniky FN u sv. Anny v Brně. Oddělení úzce spolupracuje s Plicní klinikou FN Brno – Bohunice a dalšími pracovišti v České republice.