• 6. patro Nové nemocnice (viz plánek)
 • 515 215 412
 • Vedoucí lékař

  MUDr. Tomáš Ninger
  515 215 416

 • Staniční sestra

  Barbora Burdová
  515 215 412