Poučení pro pacienty objednané na vyšetření na oddělení nukleární medicíny

Vážená paní, vážený pane,

jste objednán(a)  na naše oddělení k vyšetření, které spočívá ve zobrazení určitých orgánů, jejich funkce. K tomuto zobrazení je potřeba podat stopové množství vyšetřovací látky značené radioaktivním izotopem. Rozložení této látky v těle zaznamená poté speciální přístroj – gamakamera.

Rizika plynoucí z Vám podané radioaktivity jsou zanedbatelná – zátěž Vašeho organismu bude srovnatelná se zátěží, jakou podstupujete např. při CT vyšetření. Ani pro Vaše okolí nepředstavují u nás prováděné vyšetřovací metody nebezpečí. Výjimku představuje vyšetření těhotných a kojících žen. U těhotných žen se vyšetření provádí jen ve zcela neodkladných případech. U kojících žen je zpravidla třeba dočasně přerušit kojení. Konkrétní doba přerušení kojení záleží na druhu vyšetření.

Vyšetřovací látka se podává ve většině případů nitrožilní nebo podkožní injekcí a její aplikace není více bolestivá, než jakákoli jiná injekce.

Naše vyšetřovací látky nejsou kontrastními látkami. Lze je bez obav užít i u pacientů alergických na rentgenové kontrasty či jód. Podané látky neovlivňují schopnost řídit motorová vozidla.

V případě, že bezprostředně po vyšetření plánujete návštěvu míst, kde můžete být podrobeni měření radioaktivity (např. vstup do letištních budov, jaderné elektrárny, překročení státní hranice …), vyžádejte si u našeho personálu potvrzení o aplikaci radioaktivní látky.

Jakékoli Vaše další dotazy Vám rád odpoví personál oddělení.