Oddělení nukleární medicíny

Nukleární medicína je oborem, jenž využívá k diagnostice a léčbě otevřené zářiče (speciální farmaka značená vhodnými izotopy). Diagnostické nukleárně medicínské metody jsou využívány mnoha klinickými obory – onkologií, vnitřním lékařstvím, traumatologií, ortopedií, chirurgií, pediatrií, urologií a dalšími. Léčebné využití otevřených zářičů se uplatní například v léčbě některých kloubních či kostních nemocí.


Všechny vyšetřovací metody využívané na oddělení nukleární medicíny jsou neinvazivní – to znamená, že kromě injekce nevyžadují žádnou bolestivou proceduru. Diagnostické metody nukleární medicíny jsou založeny na principech zobrazení určité funkce orgánu či tkáně, vhodně se tedy doplňují se zobrazením anatomickým, které poskytují jiné vyšetřovací metody (rentgen, CT, ultrazvuk a další).