Infekční oddělení

Infekční lékařství je samostatný obor zabývající se diagnostikou a léčbou infekčních nemocí. Tyto vznikají vzájemným působením infekčních bakterií, virů, hub a parazitů na vnímavého člověka. Mnohé infekční nemoci jsou přenosné z člověka na člověka, mohou vytvářet epidemie, a proto má obor důležitý celospolečenský význam.


Infekční oddělení je od padesátých let minulého století součástí znojemské nemocnice. Poskytuje služby pacientům z celé oblasti bývalého okresu Znojmo. Lůžková část oddělení má 15 lůžek, je umístěna v prvním patře Nové nemocnice. Na infekčním oddělení jsou převážně léčeni dospělí pacienti. K oddělení patří i příjmová ambulance. V rámci hospitalizace se léčí všechna běžná infekční onemocnění nevyžadující intenzivní péči.


V ambulantní části je poskytována specializovaná péče o pacienty s chronickými virovými záněty jater typu B a C. Dále jsou na infekční ambulanci sledováni pacienti s infekčními onemocněními jater či pacienti, vyžadující očkování po kontaktu a poranění zvířetem. Infekční ambulance poskytuje očkování proti infekčním nemocem a poradenskou službu osobám cestujícím do rizikových oblastí v zahraničí. Infekční oddělení i ambulance spolupracuje s ostatními odbornými odděleními nemocnice a s pracovišti vyššího typu v Brně.