• Do porodnice vezměte s sebou

  Doklady:
  • Prohlášení o jménu dítěte (Pečlivě vyplněné – dle zákona o matrikách mohou být dvě křestní jména, nejsou dovolena však jména stejná, zkomolená, zdrobnělá nebo domácká. Pokud si vyberete pro své dítě jméno, které není běžné, informujte se na matrice, zda je toto jméno možné zapsat do rodného listu).
  • Občanský průkaz.
  • Průkazku pro těhotné (a všechna ultrazvuková či jiná vyšetření).

  Vdané maminky
  • Oddací list nebo úředně ověřenou kopii.

  Svobodné maminky
  • Rodný list (zápis o určení otcovství a v případě, že bylo učiněno určení otcovství i rodný list otce dítěte).

  Rozvedené maminky
  • Rodný list, rozsudek soudu s vyznačením právní moci rozsudku (pokud se děťátko narodí ve lhůtě do 300 dnů od rozvodu, je potřeba i oddací list, nebo zápis o určení otcovství s rodným listem otce dítěte).

  Ovdovělé maminky
  • Rodný list, úmrtní list manžela (pokud se děťátko narodí ve lhůtě do 300 dnů od manželova úmrtí, je potřeba i oddací list nebo zápis o určení otcovství s rodným listem otce dítěte).

  Upozorňujeme na skutečnost, že ještě před narozením dítěte může neprovdaná matka (svobodná, rozvedená nebo ovdovělá) spolu s otcem dítěte provést na matrice „určení otcovství k nenarozenému dítěti“. Informace o tomto právním aktu poskytne matrika (telefon: 515 216 264). Nezletilá matka může určit otcovství pouze u okresního soudu.

  Věci osobní potřeby:
  • Hygienické potřeby (mýdlo, hřeben, zubní pastu a kartáček, nůžky na nehty, toaletní papír, ručníky – malý a velký, vložky).
  • Omyvatelnou obuv, ponožky, možno i košili a župan (na oddělení jsou k dispozici nemocniční).
  • Mateřské podprsenky, vložky do podprsenky, regenerační krém na bradavky, pružné síťované kalhotky.

  Pro miminko:
  • Pro miminko: Papírové Jednorázové plenky cca 30 ks, čistící vlhčené ubrousky, přebalovací podložky 2 ks.
  • Výbavičku pro dítě, včetně látkových plen 2 ks (nechat přinést až v den propuštění).