Od 24. března se mohou k očkování registrovat osoby s chronickým onemocněním či zdravotním stavem s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19.

Definice diagnóz a chronických onemocnění: https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=home&aid=108

Do centrálního rezervačního systému se tito pacienti mohou přihlašovat pomocí speciálního kódu, který obdrží od svého ošetřujícího lékaře v odborné ambulanci. Jejich odborný lékař je k očkování neregistruje. Jeho úkolem je vyhodnotit, kteří pacienti patří mezi tyto chronicky nemocné osoby a kód by tedy měli obdržet.

Pomocí speciálního kódu je pacientům zpřístupněná registrace (i když ještě nesplňují podmínku věku pod 55 let), Platnost kódu pro registraci k očkování je u osob s chronickým onemocněním v první skupině prodloužena do 15. května.

Při samotném očkování je nutné prokázat se lékařskou zprávou, která potvrdí přítomnost rizikového chronického onemocnění.

Pokud jste léčeni v ambulancích Nemocnice Znojmo pro některá z následujících onemocnění, je Vám méně než 71 let, a máte o očkování zájem, kontaktujte tuto ambulanci telefonicky.

Lékař v ambulanci posoudí, zda splňujete podmínky pro očkování chronicky nemocných osob, a připravíme Vám lékařskou zprávu, která již bude obsahovat speciální kód k registraci do rezervačního systému. Zprávu si následně můžete vyzvednout v ambulanci, kde jste sledováni. Touto zprávou se budete také prokazovat na očkovacím místě.

S ohledem na provoz ambulance a objednané pacienty nemůžeme tyto zprávy vystavovat na počkání.