Patologicko-anatomické oddělení

  • Samostatná budova uvnitř areálu Nové nemocnice (viz plánek)
  • 515 215 164 dokumentaristka; 515 215 291 bioptická laboratoř
  • Příjem rutinního biologického materiálu: ve všední dny 07:00 – 15:30
  • Příjem rutinního cytologického materiálu: ve všední dny 07:00 – 15:00
  • Příjem statimového biologického materiálu: peroperační vyšetření: ve všední dny 07:00 – 14:30

Patologicko-anatomické oddělení zajišťuje diagnostiku patologických změn buněk a tkání organismu způsobených onemocněním. Z toho vyplývá i poslání patologie, která pomáhá ostatním lékařům při stanovování správné diagnózy, postupu léčby, při kontrole účinnosti probíhající léčby apod.

Oddělení tvoří 4 úseky – autopsie, zahrnující provádění pitev a odběr tkání (nekropsií) zemřelých pacientů, laboratorní úsek, zahrnující bioptickou laboratoř provádějící standardní barvení, speciální barvení, imunologická barvení biologického materiálu živých pacientů (biopsií), nekroptickou laboratoř, zahrnující histologické vyšetření nekropsií, a cytologickou laboratoř, zahrnující cytologii bronchiální, urologickou a cytologii tělních dutin živých pacientů.

Akreditace

Patologicko-anatomické oddělení Nemocnice Znojmo má pro obor patologická anatomie udělenu akreditaci na základě rozhodnutí  Ministerstva zdravotnictví dle zákona č.95/2004 Sb., kterou získalo oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu. K absolvování povinných vzdělávacích aktivit v rámci teoretické části vzdělávacího programu  je uzavřena smlouva s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze. Platnost akreditace je do roku 2025.