Oddělení radiologické a zobrazovacích metod

  • Příjem žádanek, objednávání k vyšetření - RDG evidence - telefon 515 215 504

    Po – Pá – 07:00 – 15:30

  • Příjem žádanek - Mamografická evidence - telefon 515 215 149

    Po – Pá  – 07:00 – 15:30

    Aktuální informace o objednací době najdete na https://www.mamo.cz/centra/#seznam

  • 1. patro Nové nemocnice (viz plánek)
  • 515 215 247 - RDG archiv

Prioritou veškeré pracovní činnosti je poskytování kvalitních výsledků diagnostických vyšetření všech modalit zobrazovacích metod, spokojenost indikujících lékařů s diagnostickými výstupy oddělení s přihlédnutím na délku objednací doby k vyšetření a v neposlední řadě spokojenost pacientů s poskytovanými službami.


Oddělení radiologické a zobrazovacích metod je od roku 2009 plně digitalizované. Na oddělení se provádí skiagrafická, skiaskopická, angiografická, ultrazvuková vyšetření včetně Doppleru, CT a mamografická vyšetření včetně mamografického sreeningu. Z intervenčních výkonů jsou prováděny mimo jiné biopsie pod ultrazvukovou a CT kontrolou, zprůchodnění cév na dolních končetinách a jiné specializované zdravotní výkony. Dále je prováděno vyšetření žlučových cest a vývodu slinivky břišní (ERCP). Pomocí magnetické rezonance se provádí všechna vyšetření indikované pro tuto zobrazovací metodu s výjimkou vyšetření srdce a hrudníku.


Všechny tyto služby jsou zajišťovány v nepřetržitém provozu na pracovištích oddělení, na operačních sálech a na lůžkových odděleních.

Akreditace

Oddělení radiologické  a zobrazovacích metod Nemocnice Znojmo má pro obor radiologie zobrazovací metody udělenu akreditaci na základě rozhodnutí  Ministerstva zdravotnictví dle zákona č.95/2004 Sb., kterou získalo oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu. K absolvování povinných vzdělávacích aktivit v rámci teoretické části vzdělávacího programu  je uzavřena smlouva s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze. Platnost akreditace je do roku 2025.