Oddělení klinické biochemie

 • 1. patro Nové nemocnice, přístavba - budova A (viz plánek)
 • 515 215 512
 • MUDr. Ivo Lerch, odborný garant, zástupce primáře
 • 515 215 511
 • ivo.lerch@nemzn.cz
 • Mgr. Milada Nezvedová, bioanalytik, osoba odpovědná za chemické látky a směsi
 • 515 215 210
 • milada.nezvedova@nemzn.cz
 • Mgr. Andrea Vojtěchová, odborný pracovník v laboratorních metodách
 • 515 215 210
 • andrea.vojtechova@nemzn.cz

Oddělení klinické biochemie provádí vyšetření pro zdravotnické útvary k zajištění komplexní léčebně preventivní péče. Laboratoř klinické biochemie stanovuje ve vzorcích tělesných tekutin (popř. jiného biologického materiálu) koncentrace chemických látek, charakteristických pro určité metabolické a patologické děje, stavy orgánů či léčebné postupy. Získané výsledky přispívají ke stanovení diagnózy onemocnění, jeho prognózy i ke kontrole účinnosti zvolené terapie.


Oddělení klinické biochemie zajišťuje v nepřetržitém 24hodinovém provozu kromě měření základních biochemických parametrů také řadu specializovaných analýz (stanovení hormonů, kardiálních markerů, nádorových markerů, lékových koncentrací, proteinových frakcí, některých imunologických parametrů aj.), celkem cca 150 položek. Dále provádí vyšetření a hodnocení rizika vrozených vývojových vad v 1. a 2. trimestru (včetně integrovaného screeningu), funkční (zátěžové) testy a konzultační služby. Výsledky důležitých parametrů jsou při požadavku „urgent“ (vitální indikace) vydávány do 30 minut, v režimu „statim“ (akutní) nejpozději do 2 hodin. Ostatní vyšetření jsou k dispozici obvykle do 4 hodin od přijetí vzorku do laboratoře, málo četná jsou dokončena do týdne.


OKB poskytuje své služby nejen lékařům a privátním lékařům, ale i veterinářům a jednotlivcům (samoplátcům). Provádí je zkušený tým kvalifikovaných zdravotnických pracovníků pod vedením primáře, zahrnující lékaře, bioanalytiky a zdravotní laboranty, kteří pracují na analytických přístrojích špičkové úrovně. Kvalitu 1 miliónu vyšetření ročně dokládají výsledky externích kontrol, pravidelné úspěšné recertifikace laboratoře podle normy ISO 9001 a splnění podmínek Auditu II NASKL.

Akreditace

Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo má pro obor klinická biochemie udělenu akreditaci na základě rozhodnutí  Ministerstva zdravotnictví dle zákona č.95/2004 Sb., kterou získalo oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu. K absolvování povinných vzdělávacích aktivit v rámci teoretické části vzdělávacího programu  je uzavřena smlouva s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze.