Mikrobiologické oddělení

Náplň činnosti mikrobiologického oddělení spočívá ve zjišťování etiologie, patogeneze a imunogeneze onemocnění vyvolaných mikroorganismy a poskytování diagnostických, interpretačních, terapeutických a epidemiologických podkladů. Epidemiologické přístupy jsou na oddělení využívány i pro surveillance a kontrolu rezistence k antibiotikům (při oddělení je zřízeno antibiotické středisko) a poskytování podkladů pro surveillance a kontrolu infekcí spojených se zdravotní péčí.

  • MO je umístěno v nové budově, která je součástí celého komplexu Nové nemocnice Znojmo na ulici MUDr. Jana Janského 11 (viz plánek)
  • 515 215 218, 515 215 160, 515 215 447, 515 215 290

Pondělí

07:00 – 15:30

Úterý

07:00 – 15:30

Středa

07:00 – 15:30

Čtvrtek

07:00 – 15:30

Pátek

07:00 – 15:30

Sobota, neděle a svátek 07:00 – 14:00

Akreditace

Mikrobiologické oddělení Nemocnice Znojmo má pro obor lékařská mikrobiologie udělenu akreditaci na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví dle zákona č.95/2004 Sb., kterou získalo oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu. Část vzdělávacího programu, která není dostupná přímo na našem oddělení, je smluvně zajištěna ve Fakultní nemocnici u sv. Anny Brno. Nemocnice Znojmo garantuje školenci umožnění studia a pobytu na tomto pracovišti. K absolvování povinných vzdělávacích aktivit v rámci teoretické části vzdělávacího programu je uzavřena smlouva s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze. Platnost akreditace je do roku 2027.