Lůžkové oddělení vnitřních oborů I

  • 7. patro Nové nemocnice (viz plánek)