Centrální operační trakt a sterilizační centrum

  • 4. patro Nové nemocnice (viz plánek)