Centrální operační trakt a sterilizační centrum, tkáňová banka

  • 4. patro Nové nemocnice (viz plánek)