Název projektu: Healthacross MED NET
ID Projektu: ATCZ00026
Program: INTERREG VI-A Rakousko – Česko 2021-2027

Priorita 4 – Přeshraniční správa

Specifický cíl – Právní a institucionální spolupráce

Doba realizace: od 1. 10. 2023 do 30. 9. 2026
Celkový rozpočet projektu: 530 725 €

 

 

Hlavním cílem projektu je vytvořit efektivní zdravotnickou síť v příhraničním regionu a úzké partnerství mezi regiony v konkrétních oblastech s cílem poskytovat optimální přeshraniční zdravotní a sociální péči obyvatelům žijícím v příhraničním regionu. Projekt významně přispívá ke specifickému cíli programu tím, že spojuje klíčové zdravotnické subjekty z obou stran hranice a podporuje udržitelnou spolupráci.

Projekt Healthacross MED NET (MED NET – Zdravotní Partnerství CZ-AT, registrační číslo ATCZ00026) je realizován v období 1. 10. 2023 – 30. 9. 2026 v rámci Programu Interreg Rakousko – Česko 2021-2027, a to v Prioritě 4 – Přeshraniční správa, specifický cíl Právní a institucionální spolupráce. Byl podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Informace o projektu_Healthacross MED NET