Vážení studenti,

těší nás Váš projevený zájem o absolvování praxe v naší nemocnici. Abychom Vám celý administrativní proces co nejvíce ulehčili a umožnili vám se v něm lépe orientovat, připravili jsme jeho shrnutí. Z níže uvedených možností si vyberte tu, která nejblíže odpovídá Vaší situaci, a postupujete dle přiložených pokynů.

Jsem studentem/studentkou programu Všeobecné lékařství a mám zájem o vykonání povinné nebo povinně volitelné praxe, kromě ošetřovatelské, v Nemocnici Znojmo.

1) Kontaktujte primáře/primářku oddělení, na kterém máte v úmyslu svou praxi vykonat. Kontakty naleznete zde: https://www.nemzn.cz/pracoviste/.

2) Jakmile Vám primář/primářka potvrdí možnost absolvování praxe ve sjednaném termínu, vyplňte si smlouvu, která Vám byla Vaší školou poskytnuta. Návrh smlouvy si vždy přečtěte a příp. doplňte chybějící údaje. Současně zkontrolujte, že jsou ke smlouvě přiloženy všechny potřebné přílohy, jejichž seznam bývá uveden v textu smlouvy nebo na jejím konci. Pro doplnění údajů o Nemocnici Znojmo můžete využít níže přiloženou tabulku nejčastěji uváděných údajů. Neposkytuje-li Vaše škola vzorové smlouvy, kontaktujte nás na e-mailu: smlouvy@nemzn.cz.

3) Návrh smlouvy společně s Vaším telefonním nebo e-mailovým kontaktem zašlete v editovatelné podobě na e-mail: smlouvy@nemzn.cz, nebo je můžete v požadovaném počtu doručit vytištěné buď osobně nebo poštou na adresu: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, Právní odbor, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo. Pokud má Vaše škola podepisovat smlouvu jako poslední, není to problém. Návrh smlouvy nám však doručte v dostatečném předstihu, neboť v den nástupu na Vaši praxi musí být smlouva podepsána všemi zúčastněnými stranami.

4) V případě dotazů ohledně možností ubytování pro mediky se na nás můžete obrátit na tel. čísle 515 215 547.

Jsem studentem/studentkou jiného studijního programu než Všeobecné lékařství a mám zájem o vykonání povinné nebo povinně volitelné praxe v Nemocnici Znojmo, nebo jsem studentem/studentkou programu Všeobecné lékařství a mám zájem o vykonání ošetřovatelské praxe.

1) Studujete-li program Farmacie, kontaktujte vedoucí nemocniční lékárny a domluvte se na podrobnostech. Kontakt naleznete zde: https://www.nemzn.cz/pracoviste/lekarna/.

Studujete-li program Všeobecné lékařství a máte-li zájem o vykonání ošetřovatelské praxe, kontaktujte náměstka/náměstkyni pro ošetřovatelskou péči a domluvte se na podrobnostech. Kontakt naleznete zde: https://www.nemzn.cz/o-nas/vedeni/.

Studujete-li jakýkoliv jiný program, zejména pro obory všeobecná sestra, fyzioterapeut, porodní asistentka, zdravotnický záchranář, kontaktujte náměstka/náměstkyni pro ošetřovatelskou péči a domluvte se na podrobnostech. Kontakt naleznete zde: https://www.nemzn.cz/o-nas/vedeni/.

2) Jakmile budete mít potvrzenou možnost absolvování praxe a domluven konkrétní termín, vyplňte si smlouvu, která Vám byla Vaší školou poskytnuta. Návrh smlouvy si vždy přečtěte a příp. doplňte chybějící údaje. Současně zkontrolujte, že jsou ke smlouvě přiloženy všechny potřebné přílohy, jejichž seznam bývá uveden v textu smlouvy nebo na jejím konci. Pro doplnění údajů o Nemocnici Znojmo můžete využít níže přiloženou tabulku nejčastěji uváděných údajů.

3) Návrh smlouvy společně s Vaším telefonním nebo e-mailovým kontaktem zašlete v editovatelné podobě na e-mail: smlouvy@nemzn.cz, nebo je můžete v požadovaném počtu doručit vytištěné buď osobně nebo poštou na adresu: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, Právní odbor, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo. Pokud má Vaše škola podepisovat smlouvu jako poslední, není to problém. Návrh smlouvy nám však doručte v dostatečném předstihu, neboť v den nástupu na Vaši praxi musí být smlouva podepsána všemi zúčastněnými stranami.

Základní údaje pro doplnění do smlouvy:

Název: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
Adresa/sídlo: MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo
Zastoupená/statutární orgán: MUDr. Miroslav Kavka, MBA, FICS, ředitel
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 00092584
Zapsána v:  Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1229

Jakékoliv Vaše další dotazy směřujte prosím na e-mail: smlouvy@nemzn.cz nebo telefonicky na tel. čísle: 515 215 584.