Testujeme na základě indikace lékařem nebo Krajské hygienické stanice. Žádanka je zadávána do centrálního uložiště a je tištěna až na místě.

Prosím, připravte si občanský průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny.

NETESTUJEME SAMOPLÁTCE!