Ředitel Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na vedoucí pracovní místo:

 VRCHNÍ SESTRA ODDĚLENÍ DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH

Odborné požadavky:

 • odborná způsobilost k výkonu daného povolání podle zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů,
 • zdravotní způsobilost, trestní, morální a občanská bezúhonnost,
 • praxe minimálně 5 let,
 • organizační, řídící a komunikativní schopnosti včetně manažerských dovedností,
 • samostatnost a spolehlivost,
 • velmi dobrá znalost práce na PC.

 Výhodou:

 • specializovaná způsobilost
 • zkušenosti s vedením týmu.

Nabízíme:

 • zajímavou a odpovědnou práci
 • stabilní platové a pracovní podmínky
 • 5 týdnů dovolené
 • zaměstnanecké benefity ( BENEFITY PRO ZAMĚSTNANCE )

Předpokládaný nástup:               dle dohody

Písemnou přihlášku k výběrovému řízení doplněnou

 • osobním dotazníkem (dotazník ke stažení zde: OSOBNÍ DOTAZNÍK – VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ ),
 • životopisem a prostou kopií dokladů o dosaženém vzdělání, případně dokladu o získané specializované způsobilosti (neplatí pro zaměstnance Nemocnice Znojmo, kteří tento doklad již předložili),
 • výpisem z rejstříku trestů ne starším 3 měsíců,
 • návrhem koncepce ošetřovatelské péče na daném pracovišti na období 3 let,
 • čestným prohlášením a osvědčením dle zákona č. 451/1991 Sb. (nevztahuje se na občany narozené po 1.12.1971 a na zaměstnance Nemocnice Znojmo, kteří tento doklad již předložili), zasílejte do 08. 07. 2022 v obálce s označením „Výběrové řízení – ODN“ na adresu:

 Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
PhDr. Jana Vacková, MBA
náměstkyně pro ošetřovatelskou péči
MUDr. Jana Janského 11
669 02 Znojmo

 Bližší informace k výběrovému řízení Vám poskytne PhDr. Jana Vacková, MBA, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, tel: 515 215 251, e-mail: jana.vackova@nemzn.cz