Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
vyhlašuje
v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb. a dle vyhlášky č. 186/2009 Sb.

Výběrové řízení na obsazení přidělených rezidenčních míst v lékařských oborech specializačního vzdělávání – program č. 2 (dotace na celé specializační vzdělávání ve vybraných lékařských oborech) dotačního programu „Rezidenční místa 2021“ (2. kolo)

V těchto oborech specializačního vzdělávání (v závorce počet přidělených rezidenčních míst):
– Anesteziologie a intenzivní medicína (1)
– Vnitřní lékařství (1)

Adresa pro podávání přihlášek:
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, Právně-personální odbor, MUDr. Jana Janského 11, 669 02.

Termín pro podávání přihlášek:
Přihlášky včetně všech náležitostí budou přijímány nejpozději do 29. 10. 2021 do 15.00 hod.
Přihlášky obdržené po tomto termínu nebudou přijaty.

Více v níže uvedených odkazech:

Výběrové řízení_2021_lékaři – 2. kolo

Osobní-dotazník

Přihláška