Ředitel Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na vedoucí pracovní místo:

PRIMÁŘ/PRIMÁŘKA ODDĚLENÍ TUBERKULÓZY A RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

Odborné požadavky:
– specializovaná způsobilost v oboru pneumologie a ftizeologie dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– licence ČLK k výkonu funkce vedoucího lékaře a primáře v příslušném oboru nebo doklad o podané žádosti o udělení licence
– řídící, organizační a komunikativní schopnosti,
– samostatnost a spolehlivost,
– trestní, občanská a morální bezúhonnost.

Nabízíme:
BENEFITY PRO ZAMĚSTNANCE

Předpokládaný nástup: dle dohody

Písemnou přihlášku k výběrovému řízení doplněnou
– osobním dotazníkem (dotazník ke stažení z internetových stránek nemocnice www.nemzn.cz, odkaz Kariéra),
– životopisem a prostou kopií dokladů o dosaženém vzdělání včetně dokladu o získané specializované způsobilosti,
– kopií licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v příslušném oboru nebo potvrzenou žádostí o tuto licenci spolu s čestným prohlášením, že žádost o vydání licence nebyla zamítnuta
– výpisem z rejstříku trestů ne starším 3 měsíců,
– návrhem koncepce pracoviště na období 5 let
– čestným prohlášením a osvědčením dle zákona č. 451/1991 Sb. (nevztahuje se na občany narozené po 1.12.1971 a na zaměstnance Nemocnice Znojmo, kteří tento doklad již předložili),

zasílejte do 15. 10. 2021 10:00h v obálce s označením „Výběrové řízení – primář“ na adresu:

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
Mgr. Petr Kyzlink, náměstek pro právní věci a personalistiku
MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo

Bližší informace k výběrovému řízení Vám poskytne MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D., náměstek pro léčebně-preventivní péči, tel: 515 215 270, e-mail: zdenek.monhart@nemzn.cz