Gynekologicko-porodnické oddělení

Gynekologicko-porodnické oddělení se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou chorob ženských pohlavních orgánů. Poskytuje péči ženám v těhotenství, při porodu a v časném šestinedělí. Oddělení disponuje celkem 40 lůžky.


Část gynekologická

se věnuje konzervativní a chirurgické léčbě ženských chorob. Sedmdesát procent chirurgických výkonů je prováděno šetrnou, laparoskopickou cestou bez otevření dutiny břišní. Miniinvazivní technikou jsou operovány v indikovaných případech i onkologické pacientky. Je tím zkrácena nejen doba hospitalizace, ale i rychlost rekonvalescence. Doléčení probíhá ve většině případů na zdejším onkologickém oddělení, což zvyšuje komfort nemocných. Velká pozornost je věnována léčbě endometriosy zejména mladých pacientek. Oddělení spolupracuje s centry asistované reprodukce.

V chirurgické léčbě sestupu rodidel a močové inkontinence nabízí oddělení moderní postupy včetně kompletní korektury defektů pánevního dna laparoskopicky. Lékaři oddělení jsou členy mezinárodních odborných organizací a aktivně se zúčastňují národních a mezinárodních kongresů. Oddělení poskytuje péči v těchto specializovaných ambulancích: pro riziková těhotenství s prenatální ultrazvukovou diagnostikou, pro dysplazie čípku děložního, v ambulanci urogynekologické, onkologické a ambulanci pro léčbu endometriozy. Gynekologickému oddělení byl jako prvnímu v ČR udělen certifikát „Klinické pracoviště pro léčbu endometriozy“.


V porodnické části je akcentován otevřený, konzervativní přístup k rodičkám a k porodnímu ději. Počet porodů se pohybuje dlouhodobě kolem 900 ročně a počet císařských řezů se drží na stabilní úrovni. V indikovaných případech rodíme děti v poloze koncem pánevním přirozenými cestami. Tým lékařů a porodních asistentek je na vysoké odborné a lidské úrovni. Znojemská porodnice byla vždy klidným přístavem. Nabízí možnost výběru porodní asistentky (jsou celkem 3) „Individuální předporodní a porodní péče“ a také porodní asistentku jako doprovod k porodu (nevede porod). Tyto služby jsou zpoplatněny.