Požadavky:

 • znalost pracovního práva s vazbou na sociálního pojištění a zabezpečení
 • praxe v oboru min. 5 let, z toho min. 2 roky na vedoucím pracovním místě
 • dobré organizační, řídící a komunikační schopnosti včetně manažerských zkušeností a dovedností,
 • samostatnost a spolehlivost, schopnost týmové práce
 • zkušenosti z prostředí zdravotnictví výhodou

Náplň práce:

 • komplexní zajištění personální a mzdové agendy a její rozvoj
 • zajištění vzdělávání zaměstnanců, akreditace pracovišť, rezidenční místa, stipendijní programy
 • zaměstnanecké benefity, FKSP, péče o zaměstnance
 • kolektivní vyjednávání, personální plánování
 • zajištění standardů GDPR v personální oblasti
 • elektronizace vybraných personálních procesů

Nabízíme:

 • zajímavou a odpovědnou práci
 • stabilní platové a pracovní podmínky, profesní rozvoj
 • 5 týdnů dovolené
 • účast na vzdělávacích akcích
 • BENEFITY PRO ZAMĚSTNANCE

Předpokládaný nástup: dle dohody

Termín pro přijetí nabídek do 26. 5. 2023

Přihlášku k výběrovému řízení doplňte:

 • životopisem a motivačním dopisem
 • prostou kopií dokladů o dosaženém vzdělání
 • návrhem koncepce rozvoje a řízení HR v podmínkách nemocnice na dobu 2 let
 • lustračním osvědčením o skutečnostech uvedených v §2 odst. 1 písm. a) + b) z.č. 451/1991 Sb. (nevztahuje se na občany narozené po 1. 12. 1971)
 • čestným prohlášením o skutečnostech uvedených v §2 odst. 1 písm. d) až h) zákona č. 451/1991 Sb. (nevztahuje se na občany narozené po 1. 12. 1971)
 • osobním dotazníkem (dotazník ke stažení zde: https://www.nemzn.cz/kariera/)