BEZ OBJEDNÁNÍ NEBUDETE OTESTOVÁNI !!

PCR test

 • Koho testujeme

  Testujeme na základě indikace lékařem nebo Krajské hygienické stanice. Žádanka je zadávána do centrálního uložiště a je tištěna až na místě.

  Od 1.11.2021  ZDARMA z veřejného zdravotního pojištění testujeme pouze: 

  a) osoby do dovršení 18 let věku,
  b) osoby, které se nemohou očkování proti onemocnění covid-19 podrobit pro kontraindikaci; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který provádí vyšetření, prokázat lékařskou zprávou obsahující výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, pokud tato skutečnost není uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN),
  c) osoby očkované proti onemocnění covid-19 alespoň jednou dávkou očkovací látky; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který provádí vyšetření, prokázat kartičkou/zprávou o očkování.
  Prosím o připravení dokladů před odběrem a prokázání na odběrovém místě.

  NETESTUJEME SAMOPLÁTCE!

  Prosím, připravte si občanský průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny.

 • Výsledky testu

  VÝSLEDKY JSOU ZASÍLÁNY:
  do 48 hodin od provedení výtěru formou SMS na telefonní číslo, které uvedete do žádanky lékaři nebo pracovníkovi KHS (neuvádějte pevnou linku – i to se bohužel děje), lékaři, který zasílá pacienta přijde výsledek v papírové podobě

  Prosíme, do nemocnice kvůli výsledkům nevolejte. V případě, že výsledky neobdržíte do 48 hod kontaktujte laboratoř na e-mail: covid@spadia.cz

  Testovací místo potvrzení nevydává. Potvrzení o prodělaném testu je možné vytisknout z ocko.uzis.cz
  Vytištěné potvrzení je také v anglickém jazyce.

 • Kde nás najdete

  Najdete nás před nemocnicí, vstup z parkoviště, kde je nutné automobil odstavit. Nefungujeme jako driv-in.