Popis soupravy:
Dezinfekční systémy Oxiperm Pro OCD-162 produkují a dávkují oxid chloričitý pro dezinfekci pitné vody, procesní vody, chladicí vody a odpadních vod. Systém je vybaven mikroprocesorovým řízením a integrovaným měřicím zesilovačem. Proto může být roztok oxidu chloričitého volitelně dávkován úměrně průtoku nebo měření řízenému. Vstup pochází z kontaktního vodoměru nebo nepřetržitého signálu z vodoměru a měřicí buňky oxidu chloričitého. Kompaktní konstrukce systému jako stojící jednotky umožňuje snadné použití a bezpečný a spolehlivý provoz.
Pro zajištění plné funkčnosti a spolehlivého provozního stavu na další období je nutné novým uživatelem zajistit pravidelnou roční prohlídku zařízení spojenou s výměnou výrobcem předepsaných náhradních dílů.

Minimální prodejní cena byla stanovena znaleckým posudkem a činí 31.600,- Kč bez DPH.

Žádost o zakoupení s uvedením ceny, kterou jste ochotni za dezinfekční soupravu zaplatit, zašlete písemně do 31. 5. 2022 na poštovní adresu Nemocnice Znojmo, p. o., Ing. Svatoslav Kornelly – energetik, ul. MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo nebo elektronicky na adresu svatoslav.kornelly@nemzn.cz. nebo datovou schránkou – ID datové schránky: he9k6qg

Smlouva o odkoupení nabízeného zařízení bude uzavřena se zájemcem, který bude ochoten zaplatit nejvyšší cenu.